3 ஆம் மாடி, திறைசேரி

செயலகக் கட்டடம், கொழும்பு​ 01.

தொ.பே.இல :2484500;2484600;2484700

தொலைநகல்: 2447633;2387153

மின்னஞ்சல்:info@erd.gov.lk  Web:www.erd.gov.lk

 

திரு பிரியந்த ரத்நாயக்க
பணிப்பாளர் நாயகம்
தலைவர் - வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களம் தொ.பே.இல +94 11 2484693, + 94 11 2434876 நீடிப்பு 2206

priyantha@erd.gov.lk
dg@erd.gov.lk

தொடர்புகளுக்கு

Department of External Resources (ERD) All rights reserved. Send your comments to Webteam@ERD 
பதவி

பெயர்

அலுவலகம்

 
நீடிப்பு
வதிவிடம்
மின்னஞ்சல்
பணிப்பாளர் நாயகம்
Mr. Priyantha Ratnayake
2484693
2434876
2206

priyantha@erd.gov.lk
dg@erd.gov.lk
செயலாளர் – ப.நா


2231
1491


மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம்
Mr. Ajith Abeysekara
2484698
2220

ajith@erd.gov.lk
மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம்
Mrs. Rizna Anees
2484701
2223

rizna@erd.gov.lk
           
மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம்
Mr. Ajith Abeysekara
2484698
2220

ajith@erd.gov.lk
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி பிரிவு 2256
Director
Mrs. Udeni Udagahapattuwa
2484847
2217

udeni@erd.gov.lk
Assistant Director Mr. Saman Senarathna       samanc@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Pradeep Gamachchige
2484873
1622

pradeep@erd.gov.lk
Assistant Director
Miss. Menaka Rajaguru
2484707
2240

menaka@erd.gov.lk
Assistant Director
Ms. Waruni Gunarathne
2484696
2202

waruni@erd.gov.lk
Development Officer
Ms. Harshani Yasanthika

2256

harshani@erd.gov.lk
சீனாப் பிரிவு
Director 
Mrs. Madara De Silva
2484717
2248

madara@erd.gov.lk
Assistant Director
Miss. Kuloja Peiris
2484711
2224

Kuloja@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Shashikala Gunasekara
2484706
2210

shashikala@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Thakshila Karunarathna
2484823
2215

thakshila@erd.gov.lk
Development Officer
Ms. Ruvani Kaushalya

1908

ruvani@erd.gov..lk
ஜப்பான், கொரியா, தாய்லாந்து, வியட்நாம் மற்றும் சிங்கப்பூர் பிரிவு-2257
Director 
Mr. Wasantha Darmasena
2484708
2241

wasantha@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Gayoma Senannayake
2484712
2228

gayoma@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Dhanushka Perera
2484714
2238

dhanushka@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Ajith Kumara
2484811
1448

ajithk@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Himali Perera
2484699
2226

himalip@erd.gov.lk
ரஷ்யா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும்  மேற்குப் பிரிவு - 1476
Director
Mr. Indika Premarathna
2484695
2201

indika@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Chandana Bandara
2484788
2236

chandana@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Shashika Karunadasa
2484523
1425

shashika@erd.gov.lk
Development Officer
Mr. Dilan Nandasiri

1919

dilan@erd.gov.lk
Capital Market,  -1906
Director
Ms. Visakha Amarasekara
2484842
1254

visakha@erd.gov.lk
Assistant Director
Ms. Kumuduni Chandrasekara

1911

Kumuduni@erd.gov.lk
World Bank & IMF Division
Act. Director
Ms. Hemantha Pubudusiri
2484795
2246

hemanha@erd.gov.lk
Assistant Director
Miss Kavitha Arunasalam

1507
 
kavitha@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Uditha Fernando
2484718
2218
 
uditha@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Buddhi Sisiranandana
2484705
2212
 
buddhi@erd.gov.lk
Development Officer
Ms. Razeeda Hazan

1915

razeeda@erd.gov.lk
மத்திய கிழக்கு மற்றும் தெற்காசிய பிரிவு  - 1461 
Director
Mr. Indika Premarathna
2484695
2201

indika@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Rihan Mohammed

2484533

1419

rihan@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Buddhi Sisiranandana
2484705
2212

buddhi@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Thusitha Narasinghe

2151492

1909

thusitha@erd.gov.lk
ஐ.நா., தொழில்நுட்ப உதவி மற்றும் என்.ஜீ.ஓ பிரிவு - 2252
Addle. Director Director 
Mrs. Rizna Anees
2484701
2223

rizna@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Dharshani Dabare
2484703
2213

dharshani@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Prageeth Gunasekara
2484827
2216

prageeth@erd.gov.lk
Research Assistant
Mrs. Niranjala Atapattu

1413

niranjala@erd.gov.lk
Development Officer
Mrs. Rasika Thilangani

1088

rasika@erd.gov.lk
Development Officer
Mrs. Uthpala Waduge

2484995

1182

uthpala@erd.gov.lk
கடன் முகாமைத்துவ பிரிவு
Director
Mr. Rohan Crishantha
2484787
2250

rohan@erd.gov.lk
Assistant Director
Mr. Sagara Abeyrathna

2151494

1912

sagara@erd.gov.lk
Assistant Director
Mrs. Kanchana Gamage

2151495

1918

kanchana@erd.gov.lk
Research Assistant 
Ms. Nirosha Kumari
 
2214

niroshak@erd.gov.lk
Development Officer
Mr. Dilan Nandasiri
2484935
1919

dilan@erd.gov.lk
கொள்கைத் திட்டமிடல் பிரிவு -2258-2258
Assistant Director
Mrs. Chamila Wijerathne
2484792
2230

chamila@erd.gov.lk
Information, Resources Coordination & Policy Research Studies Division
Director
Mrs. Darshanie de Silva
2484653
1506
 
darshanies@erd.gov.lk
தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு
Systems Analyst
Mrs. Dammika Rupasinghe
2484725
2247

rupasinghe@erd.gov.lk
Server Room


1917


நிர்வாகம் -2260 -கணக்குகள் - 2259 பிரிவு
Assistant Director (Finance) 
Mrs. Roshika Samankumari
2484724
2232

roshika@erd.gov.lk
Assistant Director -Admin
Mr. Nalaka Jayasinghe
2484714
2238
 
nalakaka@erd.gov.lk
Administrative Officer

Mrs. Priyangika Mudannayake
2484724
2232
 

priyangika@erd.gov.lk
                                          Last update: 10-10-2016 
வெளிநாட்டு வளங்கள் தொலைபேசி விபரக்கொத்து  2016

தொ.பே.இல :2484500;2484600;2484700  தொலைநகல்: 2447633;2387153