Θ தகவல்களுக்கான உரிமைச் சட்டத்திற்கா படிவம்

 

Θ    கருத்திட்ட எண்ணக்கருவும் வழிகாட்டலும்

Θ    தொழில்நுட்ப உதவி விண்ணப்ப படிவம்

Θ    ERD படிவம் 2
Θ    லீவு விண்ணப்பம்தகவல்களுக்கான உரிமைச் சட்டத்திற்கா படிவம்

படிவம்

கருத்திட்ட எண்ணக்கருவும் வழிகாட்டலும்


    Project Concept Paper format  (.doc 233 KB)
    Project Concept Guidelines (.pdf 62 KB)

 
தொழில்நுட்ப உதவி விண்ணப்ப படிவம்

Application form for Annual International Training Course (AITC) Programme, Thailand
Thailand Application Format- 2016
(ITEC) & Technical Cooperation Scheme of Colombo Plan (CP) Scholarship Scheme for the year 2016-17
    Singapore Cooperation Programme Training Award- SCPTA
    Colombo Plan –Singapore Application Form
    Malaysia-Application 2015 (.pdf 165KB)
  Guidelines and the Application form for JICA Knowledge Co-Creation program - KCCP (.doc)
    NORAD Fellowship Application Form-2006(.pdf 57KB)
    Sweden Application form (.pdf 30KB)
    DAAD Application form (Germany)(.pdf 130KB)
    Candidate Bio-data (ADB)(.ppt 58KB)
   Revized  KOICA Application form 2014 (.doc 121KB)
    UNDP Application form(.pdf 38KB)
    INWENT - Application format
    ITEC - SCAAP Application  form (.pdf)
    GID-The Commonwealth application form (.doc 73KB)
    BIMSTEC-SCAAP Application form (.doc 52KB)
    China Application Format (.pdf)
    China MedicalFormat  (.pdf)
    MTCP-Colombo Plan  Application (.pdf 213 KB)
    Technical Corporation -Colombo Plan (India)
    Thai Fellowship Application - 2016( new)(.pdf)


ERD படிவம் 2

    ERD form 2 (.xls 46.5 KB)

லீவு விண்ணப்பம்

    APPENDIX-16(.doc)
    APPENDIX-17(.doc)
பதிவிறக்கங்கள்
Department of External Resources (ERD) All rights reserved. Send your comments to Webteam@ERD